Facilitace

Facilitace je participativní a strukturovaný proces vedení skupinových setkání. Facilitátor má nástroje, které podporují efektivní diskusi, definování problémů, hledání a zvažování řešení a efektivní rozhodování ve skupině.

Stále častěji organizují vedoucí pracovníci tzv. řešitelská (facilitovaná) setkání se svými pracovníky s cílem vyřešit nejrůznější problémy, se kterými se ve své práci setkávají, vytvořit vizi organizace nebo dokonce strategický plán, případně některé další strategické dokumenty apod. Ačkoliv mnohdy setkání facilituje člen vedení, přítomnost externího facilitátora přináší nezávislý pohled na věc a umožňuje hladký průběh a dodržení stanovených cílů setkání.

V první části facilitátor (nebo jiná osoba) AISIS se zadavatelem domluví cíle setkání, jeho průběh a konkrétní kroky. Na základě toho pak facilitátor realizuje řešitelské setkání.