Tutorování

Počítačově gramotný pedagog využívá kombinaci prezenční výuky s e-learningovou podporou (blended learning), kterou lze využít v běžných hodinách, ale také v domácí přípravě. Pedagog může využívat e-learning jako přípravu pro svou pedagogickou činnost. Student může s e-learningovým materiálem pracovat v prezenčních kurzech pod dohledem pedagoga (lektora) zcela samostatně nebo jako samostudium na dálku řízené tutorem (tutorovaný kurz) po hodinách..

Tutor v e-learningovém kurzu je především vede studujícího v procesu vzdělávání, kdy nevyučuje, ani nepřednáší. Tutor usnadňuje a řídí studium, zpřístupňuje doplňující zdroje, upozorňuje na mezipředmětové vztahy a souvislosti teoretických poznatků a podporuje studenty při překonávání studijních překážek. Hodnotí samostatné práce studujících a sděluje jejich hodnocení; motivuje je k dalšímu studiu. Připravuje a řídí diskuze; moderuje je, zadává je a usměrňuje.

Tutor se umí dostat do systému, má k dispozici e-learningové kurzy, ve kterých má zapsané studenty. Teď nastává situace, kdy bude na studenty pedagogicky působit. Zde je nutno řídit se některými principy, aby výuka měla smysl a tutor nebyl zavalen spoustou práce, která mu ubere spoustu času.

Celý článek