Vzdělávací programy

V současné době je v eStudovně k dispozici 19 vzdělávacích programů, které lze modulárně kombinovat. Tyto programy jdou připravené ke spuštění jako samostatné programy bez prezenční části nebo jdou využít i jako podpora k prezenčním kurzům. Rovněž můžeme připravit vzdělávací programy na míru, dle zadání zákazníka. K tomu, aby tento rozvojový program dosáhl svých cílů, je připravena řada systematických podpor pro účastníky. Účastníci zpracovávají povinné materiály (domácí práce a testy), zároveň však procházejí systémem kroků, kterými paralelně implementují získané poznatky a dovednosti do své organizace. Jedná se o doporučené kroky, které jsou řediteli nabízeny jako cesta k cílům organizace.

Zdravé prostředí

Zdravé prostředí

Hospodaření domácnosti

Hospodaření domácnosti