Obsah e-l kurzu ve Funkčním studiu
Seznam kapitol v e-learningu

Seznam kapitol – 1. ročník

 1. Úvod do managementu
 2. Řízení času
 3. Tvorba strategického plánu
 4. Motivace a stimulace pracovníků
 5. Hodnocení pracovníků
 6. Vzdělávání pracovníků
 7. Legislativa
 8. Týmová spolupráce
 9. Marketing
 10. Příloha: Nové trendy v marketingu
 11. Public relations
 12. Příloha: Sociální sítě
 13. Fundraising
 14. Komunikace
 15. Management změny


Seznam kapitol – 2. ročník

 1. Osobnostní a sociální výchova
 2. Školní vzdělávací program
 3. Management změny
 4. Facilitace
 5. Osobní prezentace
 6. Kompetence a jejich hodnocení
 7. Facilitace – řešitelské porady
 8. Rozhodování
 9. Evaluace
 10. Role organizace
 11. Projektové řízení

 
Seznam kapitol – 3. ročník

 1. Osobnostní a sociální výchova
 2. Trvalý rozvoj SVČ
 3. Porady
 4. Vedení lidí a styly řízení

Změnili jsme strukturu a způsob hodnocení, které je teď jednodušší a pro účastníky PS méně náročnější. V úvodu jsou tři úkoly, které navazují na předchozí modul s lektorem. Nejprve účastníci ohodnotí své znalosti a dovednosti. Tady jen zašktnou svoji úroveň. Poté odpoví na otázky znalostního testu, který zpravidla obsahuje látku, kterou účastníci probírali během modulu s lektorem. Nakonec zpracují úkol, který se vztahuje k tomuto tématu. Ten je nutné zpracovat na úrovni tří nebo dvou hvězdiček. Výhodou je, že v některých případech účastníci zpracovávají tento úkol s pomocí lektora.

Pokud účastníci zvládnou předchozí tři úkoly na požadované úrovni, nemusí studovat odborný text, který slouží k doplnění vědomostí ke splnění úkolů.