Digitální kompetence

Příprava na budoucnost, kde prožijeme další část našich životů, vychází z modelu digitálně inteligentního člověka. Digitální inteligence je soubor sociálních, emočních a kognitivních schopností, které jednotlivcům umožňují čelit výzvám a požadavkům digitálního života. Digitálně inteligentní člověk je jedinec, který využívá osvojených digitálních vědomostí a dovedností pro jejich efektivní využití v osobních, životních a pracovních situacích. Tento jedinec je schopen se vyrovnávat s měnícím se digitálním prostředím a nástupem dalších nových digitálních technologií, jak v práci, tak v běžném životě. Díky tomu se nedostává do tzv. digitální propasti, což je určitá dysbalance vznikající mezi osobami, které zvládají (na různé úrovni) digitální technologie a těmi, kteří tuto dovednost postrádají. Digitálně inteligentní člověk disponuje souborem digitálních dovedností univerzálně použitelných v různých životních situacích. Tyto dovednosti jsou nejen výsledkem učení, osvojování vědomostí a dovedností, ale také nezbytným základem pro jeho kvalitní fungování ve všech oblastech života. Takové dovednosti jsou označovány jako digitální kompetence.

Digitální kompetence je soubor digitálních vědomostí a dovedností nutných k identifikaci, pochopení, interpretaci, vytváření, komunikování a v neposlední řadě bezpečnému a účelnému využívání digitálních technologií za účelem udržení či zlepšení kvality života své i svého okolí, např. za účelem pracovní nebo osobní seberealizace, rozvoje svého potenciálu a udržení či zvýšení participace na společnosti.

Seznam digitálních kompetencí

I. Informační a datová gramotnost

 1. Prohlížení, vyhledávání a filtrování dat, informací a digitálního obsahu
 2. Hodnocení dat, informací a digitálního obsahu
 3. Správa dat, informací a digitálního obsahu

II. Komunikace a spolupráce

 1. Interakce prostřednictvím digitálních technologií
 2. Sdílení prostřednictvím digitálních technologií
 3. Využití digitálních technologií v rámci občanských aktivit
 4. Spolupráce prostřednictvím digitálních technologií
 5. Netiketa
 6. Správa digitální identity


III.Tvorba digitálního obsahu

 1. Tvorba digitálního obsahu
 2. Integrace a přepracování digitálního obsahu
 3. Autorská práva a licence
 4. Programování a informatické myšlení


IV. Bezpečnost

 1. Ochrana zařízení
 2. Ochrana osobních dat a soukromí
 3. Ochrana zdraví a duševní pohody
 4. Ochrana životního prostředí

V. Řešení problémů

 1. Řešení technických problémů
 2. Identifikace potřeb a výběr vhodných technologií
 3. Kreativní využívání digitálních technologií
 4. Identifikace nedostatků v digitálních kompetencích