3. Správa dat, informací a digitálního obsahu

Oblast 1: Informační a datová gramotnost

Pro kvalitní práci s daty a informacemi potřebujeme mít vytvořenou určitou strukturu, ve které se orientujeme. Umíme uspořádat a ukládat vzniklý obsah, najít jej a následně znovu použít. Zálohujeme.

Popis:

Mnoho vyhledaných dat je potřeba archivovat/uložit pro další použití. Měli bychom tak mít povědomí o tom, že existují soubory či dokumenty, které se ukládají do složek a adresářů. K tomu, abychom se v takto získaných datech orientovali, nám každé zařízení nabízí výchozí strukturování obsahu, díky kterému jsme schopni později vyhledat, co potřebujeme. Na základě svých dovedností si můžeme vytvářet vlastní hierarchii složek a pracovat se získanými soubory (přejmenovat, kopírovat, vkládat, odstranit atd.). Data ze svého zařízení si sami či s pomocí zálohujeme, abychom měli jistotu, že je později neztratíme. 

Úroveň kompetence: 2

Úroveň 0

-

Úroveň 1

Ví, co je to soubor a co je složka / adresář. Chápe, že složka obsahuje soubory nebo podsložky / podadresáře. Ví, že lze strukturovat složky v počítači nebo mobilním telefonu. Pracuje se základní strukturou složek a souborů. Sám nebo s pomocí ukládá soubory do složek a dokáže s nimi pracovat - přejmenovat, kopírovat a vkládat, vymazat, upravovat. S dopomocí dokáže zálohovat data ze svého zařízení.

Úroveň 2

Umí vytvořit složku, adresář a strukturu prostředí. Data, informace a obsah strukturuje tak, aby je bylo možné v digitálním prostředí efektivně uchovávat a vyhledávat. Sám dokáže zálohovat data. Pravidelně zálohuje a zálohu má uloženou na jiném místě.

Úroveň3

Organizuje a popisuje data. Takto vytvořené kolekce dat dokáže sdílet vhodným způsobem s rodinou či kolegy. Umí pracovat s daty v cloudu. Zálohování dat provádí automaticky pomocí předem nastavených úloh. 


Popis digitální kompetence: 
Ke stažení

Video: ZDE

Podcast: ZDE

E-learningový kurz: ZDE